Jest Pan / i pracodawcą w małej firmie przewozowej. Zatrudnia Pan / i na pełnych etatach 2 kierowców, których wynagrodzenia wynoszą po 3 000 zł.

Do obliczeń zakładamy następujące obciążenia podatkowe:

Obciążenia ubezpieczeniowe:
ubezpieczenie emerytalne 20 % (płatne po połowie przez pracodawcę i pracownika)
ubezpieczenia rentowe 14 % (płatne po połowie przez pracodawcę i pracownika)
ubezpieczenie chorobowe 3 % (płatne przez pracownika)
ubezpieczenia wypadkowe 2 % (płatne przez pracodawcę)
ubezpieczenie zdrowotne 7 % (płatne przez pracownika i rozliczane później z Urzędem Skarbowym)
Podatek dochodowy: 20 %

Należy założyć, że kierowcy nie mają innych potrąceń i kosztów uzyskania przewidywanych przez przepisy płacowe, ale nie ujętych w niniejszym zadaniu. Dla ułatwienia składki zostały zaokrąglone.

Pokaż rozwiązanie

Ad.1
Płaca brutto z treúci – ( ˝ emerytalnej + ˝ rentowej + 1 chorobowa ) = Podstawa
3.000– ( 10% + 7% + 3% ) = 2.400 zł
Podstawa – % podatku = PŁACA NETTO
2.400 – 20% = 1.920 zł
Odp. Płaca netto wynosi 1.920 zł

Faktyczny podatek = PODSTAWA * ( % podatku – % składki zdrowotnej )
2.400 * ( 20% – 7% ) = 312,00

Odp. Faktyczny podatek wynosi 312,00 .


Ad.2
Płaca zasadnicza / ilość dni pracy / 8h = stawka godzinowa

3/ 22 dni / 8 godzin = 17,05 zł / h

Stawka godzinowa + 100% = nadgodzina za niedzielę

Nadgodzina za niedzielę * ilość nadgodzin = kwota nadgodzin

17,05 + 100% = 34,10 zł
34,10 * 5h = 170,50 zł

Stawka godzinowa + 50% = nadgodzina za dzień roboczy

Nadgodzina za dzień roboczy * ilość godzin = kwota nadgodzin za dzień roboczy

17,05 + 50% = 25,58 zł
25,58 * 6h = 153,48 zł

Nadgodziny za niedzielę + nadgodziny za dzień roboczy + wynagrodzenie z treści zadania = PŁACA BRUTTO

170,50 + 153, 48 + 3= 3 323,98 zł

Odp. Płaca brutto z nadgodzinami wynosi 3 323,98 zł

Jest Pan/i dyrektorem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, mającego podpisaną umowę ze spedytorem na przewóz ładunków masowych na 5 lat. Niestety moce przewozowe firmy są zbyt niskie, aby zrealizować miesięczne zamówienia w całości, a dzierżawa pojazdów obcych nie jest na dłuższy okres czasu opłacalna ( poza tym wydzierżawiający może się okazać konkurencyjny ). W związku z powyższym musi Pan/i podjąć decyzję o zakupie w leasingu 3 samochodów do przewozu ładunków masowych oraz zatrudnieniu 4 kierowców.

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:
– cena pojazdu ( ciągnik i naczepa – 20 t ) – 480 000,00 zł
– opłata wstępna za leasing – 10 %
– opłata za licencje – 8 000,00 zł
– wypis z licencji – 880,00 zł za pojazd
– koszty zatrudnienia kierowcy – 500,00 zł za kierowcę

Koszty eksploatacyjne ( miesięczne ):
– płace kierowców z narzutami – 3 500,00 zł za kierowcę
– płace pozostałych pracowników – 5 000,00 zł
– ubezpieczenia ludzi i majątku – 2 000,00 zł
– koszty stałe ( bez opłat leasingowych ) – 3 000,00 zł za pojazd
– koszty zależne od pracy przewozowej – 0,30 zł / km
– raty leasingowe z procentami – 10 000,00 zł za pojazd
– inne koszty – 2 000,00 zł

– podatek dochodowy – 30 %

Dane do planowanej sprzedaży:
– planowana wydajność jednego pojazdu – 6 000 km / dziennie
– cena za realizację usługi – 0,75 zł / km
ilość dni pracy w roku – 200

Należy:
1. Obliczyć koszty całkowite poniesione w pierwszym roku.
2. Obliczyć przychody uzyskane w pierwszym roku. Obliczyć zysk netto uzyskany w pierwszym roku. Ocenić, czy inwestycja jest dla firmy korzystna – odpowiedź uzasadnić.

Pokaż rozwiązanie

Ad. 1
3 pojazdy * 480 000,00 * 10% = 144 000,00
1 pojazd * 8 000,00 = 8 000,00
3 pojazdy * 880,00 = 2 640,00
4 kierowców * 500,00 = 2 000,00
4 kierowców * 3 500,00 * 12 m-cy = 168 000,00
5 000,00 * 12 m-cy = 60 000,00
2 000,00 * 12 m-cy = 24 000,00
3 pojazdy * 3 000,00 * 12 m-cy = 108 000,00
3 pojazdy * 6000 km * 200 dni * 0,30 = 1 080 000,00
3 pojazdy * 10 000,00 * 12 m-cy = 360 000,00
2 000,00 * 12 m-cy = 24 000,00
Razem: 1 980 640,00

Odp. Koszty całkowite w pierwszym roku wyniosą 1 980 640,00

Ad. 2
3 pojazdy * 6000 km * 200 dni * 0,75 = 2 700 000,00 przychód
2 700 000,00 – 1 980 640,00 = 719 360,00 dochód brutto
719 360,00 * 30% = 215 808,00 podatek dochodowy

719 360,00 – 215 808,00 = 503 552,00 zysk netto
 

Odp. Inwestycja jest korzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ przynosi zysk.

Jest Pan właścicielem firmy przewozowej realizującej międzynarodowy transport towarów
z Rzeszowa. Firma ma podpisaną umowę na regularne dostawy ładunku do Utrecht(Holandia).

Załoga odbiera przygotowany pojazd w siedzibie firmy w Rzeszowie która czynna jest od godz. 5:00.

Na przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem załoga poświęca 1 godz.
W powrotnej drodze bierze puste palety od klienta i wraca do siedziby tą samą trasą.

Wyjazd w poniedziałek a, dostarczyć należy ładunek przed godz. 16:00 we wtorek.
W odległości 440 km po przekroczeniu granicy pojazd zatrzymuje się na 1 h w celu sprawdzenia mocowań ładunku.

Należy przyjąć:

Długość trasy z Rzeszowa do Utrechtu – 1400 km
Długość trasy do granicy – 600 km
Prędkość na odcinku polskim – 60km/h, na odcinku zagranicznym – 80 km/h
Rozładunek 2 godz. – bez nadzoru kierowcy

Należy:

1. Sprawdź czy jest możliwe wykonanie usługi z załogą 1-o osobową?
2. Opracować szczegółowy plan jazdy do Utrechtu oraz podać ile razy w jednym tygodniu wykona taki kurs wybrana załoga.

Pokaż rozwiązanie

Ad. 1.
1400 km – 600 km = 800 km
600 km / 60 km/h = 10 h
800 km / 80 km/h = 10 h
Razem 20 h jazdy
20 h + 4*45 min + 9 h + 1 h + 1 h = 34 h (potrzebujemy na realizację)
Od 5:00 do 16:00 = 35 h
Realizujemy trasę jednym kierowcą, ponieważ zdoła wykonać kurs w określonym w zadaniu czasie.

Ad.2


Podczas kursu TAM kierowca dwa razy wydłużył czas jazdy, dlatego jego powrót będzie trwał trzy cykle, w sumie to będzie 5 cykli, dlatego kierowca w jednym tygodniu wykona jeden kurs, a w ciągu dwóch tygodni dwa kursy.
Czas jazdy w jedną stronę wyniesie 20 godziny, w dwie 20 * 2 = 40 godzin.
56 godzin / 40 godzin = 1 pełen kurs
90 godzin / 40 godzin = 2 pełne kursy.
Kierowca w jednym tygodniu wykona jeden kurs, a w ciągu dwóch tygodni dwa.

Certyfikat przewoźnika - ważne pliki do pobrania: